منو

سیاست تنوع پارس مگنت

پارس مگنت متعهد به ایجاد محیطی فراگیر و استقبال کننده برای همه افراد است، صرف نظر از نژاد، قومیت، جنسیت، هویت جنسی، گرایش جنسی، مذهب، سن، معلولیت یا وضعیت اجتماعی-اقتصادی. ما معتقدیم که تنوع در محل کار برای موفقیت ما ضروری است و متعهد به ترویج یک فرهنگ محترم و درک متقابل هستیم.

اهداف این سیاست:

 • ایجاد نیروی کار متنوع تر و فراگیرتر
 • ترویج یک فرهنگ محترم و درک متقابل
 • بهبود نوآوری و خلاقیت
 • تقویت خط مشی های مهم ما

اقدامات ما:

ما برای دستیابی به اهداف این سیاست، اقدامات مختلفی را انجام خواهیم داد، از جمله:

 • توسعه و اجرای برنامه های تنوع و گنجاندن
 • ارائه آموزش و توسعه تنوع برای همه کارمندان
 • ایجاد گروه های منابع کارمندی برای گروه های زیردسته
 • حمایت از ابتکارات تنوع در جامعه
 • نظارت و اندازه گیری پیشرفت ما

برنامه های تنوع و گنجاندن:

ما برنامه های تنوع و جایگذاری را توسعه و اجرا خواهیم کرد که به طور خاص برای رفع نیازهای جامعه ما طراحی شده است. این برنامه ها ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • ابتکارات استخدام برای جذب و استخدام افراد از گروه های زیردسته
 • برنامه های مربیگری و توسعه برای کمک به کارمندان از گروه های زیردسته برای پیشرفت در حرفه خود
 • گروه های منابع کارمندی برای ارائه پشتیبانی و شبکه برای کارمندان از گروه های زیردسته
 • آموزش و توسعه تنوع برای کمک به همه کارمندان در درک و قدردانی از تنوع

آموزش و توسعه تنوع:

ما به همه کارمندان آموزش و توسعه تنوع ارائه خواهیم داد. این آموزش به کارمندان کمک می کند تا مفاهیم تنوع، گنجاندن و عدالت اجتماعی را درک کنند. همچنین به آنها مهارت هایی را می آموزد که برای ایجاد یک محیط کار فراگیر و استقبال کننده ضروری است.

گروه های منابع کارمندی:

ما از گروه های منابع کارمندی (ERG) برای ارائه پشتیبانی و شبکه برای کارمندان از گروه های زیرزمینه ای حمایت می کنیم. ERG ها فضاهایی را برای کارمندان فراهم می کنند تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و در مورد مسائل مربوط به گروه خود حمایت دریافت کنند.

ابتکارات تنوع در جامعه:

ما از ابتکارات تنوع در جامعه حمایت خواهیم کرد. این ابتکارات ممکن است شامل اهدای کمک به سازمان های متنوع، داوطلب شدن برای سازمان های متنوع یا میزبانی رویدادهای متنوع باشد.

نظارت و اندازه گیری پیشرفت:

ما پیشرفت خود را در دستیابی به اهداف این سیاست نظارت و اندازه گیری خواهیم کرد. ما این کار را از طریق نظرسنجی ها، مصاحبه ها و سایر روش های جمع آوری داده انجام خواهیم داد. از این داده ها برای شناسایی زمینه های بهبود و ایجاد تغییرات در برنامه ها و ابتکارات خود استفاده خواهیم کرد.

تعهد ما:

پارس مگنت متعهد به ایجاد محیطی فراگیر و استقبال کننده برای همه افراد است. ما معتقدیم که تنوع در محل کار برای موفقیت ما ضروری است و متعهد به ترویج یک فرهنگ احترام و درک متقابل هستیم.

فیلتر بر اساس شهر محصول
پارس مگنت
فیلتر بر اساس شهر محصول
تماس با ما
شما این محصولات را انتخاب کرده اید0
empty-cart

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

جهت مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر مراجعه نمایید.
پارس مگنت